Privacyverklaring

Privacy statement S-Line Products BV (25-05-2018)
S-Line Products BV, gevestigd aan Bollenmarkt 3, 1681 PJ Zwaagdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
S-Line Products BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
-Gegevens over uw activiteiten op onze website.
-Bankrekeningnummer

S-Line Products BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling.
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-U te informeren over wijzingen van onze diensten en producten.
-U de mogelijkheid bieden een account aan te maken.
-Om goederen en diensten bij u af te leveren.
-S-Line Products BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-S-Line Products BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

S-Line Products BV bewaart uw persoonsgegevens:
-Zolang als u klant bent bij S-Line Products BV.
-U interesse blijft tonen in onze goederen, diensten en/of informatie.
-Zolang wettelijk verplicht is.
-Zolang wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Geautomatiseerde besluitvorming
S-Line Products BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
S-Line Products BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan ene wettelijke verplichting. met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van u gegevens. S-Line Products BV verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Toepassen van cookies of vergelijkbare technieken
S-Line Products BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S-Line Products BV en heet u het recht op gegevensoverdraagbaarheid . Dat betekend dat u bij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

U kunt een verzoek tot inzagen, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een koppie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze koppie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op uw verzoek.

S-Line Products BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heet om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S-Line Products BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice door te bellen of mailen.

Winkelwagen
0
    0
    Winkelmand
    De winkelmand is leegTerug naar de winkel
    Scroll naar boven